Καθαρισμοί Αεραγωγών Κλιματισμού Αερισμού

Η εταιρία MBM Hellas είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα η οποία χρησιμοποιεί τη Φινλανδική τεχνογνωσία της LIFA AIR για το μηχανικό καθαρισμό και την απολύμανση των αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού καθώς επίσης και για τη συντήρηση κεντρικών συστημάτων.

Πραγματοποιώντας τον μηχανικό καθαρισμό των αεραγωγών με την MBM Hellas είστε σίγουροι ότι συνεργάζεστε με μια εξειδικευμένη εταιρία στον τομέα του INDOOR AIR QUALITY αφού διαθέτουμε:

 • Πιστοποίηση ως Indoor Air Cleaning Specialist από έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς οργανισμούς στην ποιότητα εσωτερικού αέρα παγκοσμίως, τη φινλανδική LIFA IAQ Ltd.
 • Αμερικανικά και Φινλανδικά χημικά καθαρισμού και απολύμανσης πιστοποιημένα με ISO 9001:2000.
 • Εξειδικευμένο προσωπικό
 • Άριστα οργανωμένες διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης για εγγυημένο αποτέλεσμα της ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα
 • Τον μεγαλύτερο και τελειότερο εξοπλισμό στην Ελλάδα, ικανό να πραγματοποιεί την διαδικασία, σε οποιοδήποτε μέγεθος αεραγωγών.


Επίσης μόνο η MBM Hellas:

 • Μελετά και επιβλέπει κάθε έργο με ειδικευμένο Μηχανολόγο
 • Υλοποιεί μετρήσεις πριν και μετά τον καθαρισμό των αεραγωγών των δεικτών των ρυπογόνων ουσιών στους αεραγωγούς

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΟ & ΥΓΙΕΙΝΟ ΑΕΡΑ

Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση των αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού καθώς και συντήρηση των κεντρικών συστημάτων.

Μεθοδολογία

 1. Οπτική επιθεώρηση με κάμερα robot
 2. Μετρήσεις ρύπων σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς (εφόσον απαιτείται).
 3. Σχεδιασμός μηχανικού καθαρισμού ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 4. Πραγματοποίηση μηχανικού καθαρισμού
 5. Απολύμανση αεραγωγών
 6. Επιβεβαίωση αποτελέσματος με χρήση κάμερας robot
 7. Έκδοση Βεβαίωσης καθαρισμού

ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η τακτική συντήρηση και απολύμανση των συστημάτων κλιματισμού – εξαερισμού αποτελεί βασική υποχρέωση για:

 1. Την υγεία των εργαζόμενων.
 2. Την οικονομικότερη λειτουργία των συστημάτων (έχει αποδειχθεί οικονομία από 10 έως 15%).
 3. Την αύξηση της παραγωγικότητας.
 4. Τη μείωση των συνεπειών του συνδρόμου των άρρωστων κτιρίων*

* Το σύνδρομο των άρρωστων κτιρίων είναι η κατάσταση στην οποία οι ένοικοι ή οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσάρεστα συμπτώματα στην υγεία τους κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε ένα κτίριο. Τα συμπτώματα αυτά φαίνεται να εξαφανίζονται όταν απομακρύνονται από το κτίριο και ενίοτε παρουσιάζονται είτε σε συγκεκριμένα σημεία του κτιρίου είτε σε όλο το κτίριο.  

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία