Εφαρμογή & Υποστήριξη Η/Μ έργων

Η ΜΒΜ Hellas, μέσα από την πολύχρονη δραστηριοποίησή της στον τομέα της συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, εξασφαλίζει την άμεση καταγραφή και ανάλυση των πιθανών προβλημάτων των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου σας. Είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004, ELOT 1801:2002,  παρέχοντας υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας στον τομέα της συντήρησης κτιρίων.

Οι μηχανολόγοι σε συνεργασία με τους τεχνικούς μας πραγματοποιούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης σε:

 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού-αερισμού
 • Δίκτυα αεραγωγών διανομής-επιστροφής-απόρριψης αέρα
 • Εγκαταστάσεις Θέρμανσης – Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Υποσταθμούς.
 • Ηλεκτρολογικά δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Φωτισμός, Κίνηση, Αυτοματισμοί, Δομημένη Καλωδίωση)
 • Δίκτυα πυρόσβεσης και τοπικής κατάσβεσης
 • Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) & Ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη

Στον τομέα της συντήρησης κτιρίων αυτό που αξιολογείται και εκτιμάται καθημερινά είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης. Η MBM Hellas διαθέτει σαφή πελατοκεντρική φιλοσοφία εξυπηρέτησης που βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Άμεση ανταπόκριση του Call Center, με καταγραφή στο εξειδικευμένο λογισμικό συντήρησης (Coswin 7i) και αυτοματοποιημένη έκδοση εντολών εργασίας προς τους τεχνικούς.
 • Επικοινωνία με τους τεχνικούς μας, μέσω Internet, με (ειδικά για εμάς) κατασκευασμένο λογισμικό Pocket Biz Services, που επιτρέπει την ασύρματη μεταφορά δεδομένων.
 • Αναλυτική καταγραφή του ιστορικού βλαβών και των επιδιορθωτικών εργασιών που λαμβάνουν χώρα
 • Άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
 • Έμπειρους Μηχανικούς που παρέχουν συμβουλές και υποδείξεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων

 

 
Περισσότερα στην κατηγορία: « Διαχείριση Κτιρίων Καθαρισμοί Αεραγωγών »

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία