Πρωτοποριακή Διαχείριση Κτιρίων

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η MBM HELLAS, διαφοροποιείται ουσιαστικά στον έλεγχο της Διαχείρισης παροχής υπηρεσιών της, με πρωτοποριακή μέθοδο - το εξειδικευμένο λογισμικό
συντήρησης (COSwin 7i), που μελετήθηκε ειδικά για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Το συγκεκριμένο Λογισμικό, χρησιμοποιεί τεχνολογία Internet / Intranet και συνδέθηκε με το Pocket Biz Service, εφαρμογή που επιτρέπει την ασύρματη μεταφορά δεδομένων, μεταξύ των τεχνικών και της εταιρείας.
Το λογισμικό της MBM HELLAS, προσφέρει στους πελάτες της τα πιο κάτω οφέλη:

Πρωτοποριακή Διαχείριση Κτιρίων MBM Hellas

 

Διαχείριση Εξοπλισμού και Συντήρησης.

 

  • Δομημένη λίστα Παγίων που συμπεριλαμβάνει: Εγκαταστάσεις, Κτίρια, Γραμμές Παραγωγής, Μηχανήματα, Εξαρτήματα, Λειτουργικές Θέσεις εξοπλισμού, Διαγράμματα Λειτουργίας, κ,α.

  • Kεντρικό μητρώο των Εγκαταστάσεων, Εξοπλισμού και Ανταλλακτικών της εταιρίας είναι διαθέσιμο με πλήρη ασφάλεια από κάθε σημείο που έχει πρόσβαση στο Internet.

  • Τεχνικές και Οικονομικές πληροφορίες του εξοπλισμού οι οποίες περιλαμβάνουν: Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εγχειρίδια & Σχέδια, Κατασκευαστές, Προμηθευτές, Ημερολόγια Λειτουργίας και Κανόνες Ασφάλειας.

  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση κάθε τύπου Συντήρησης: Διορθωτική Συντήρηση, Προληπτική Συντήρηση, Προβλεπτική Συντήρηση, Νέα Έργα και βελτιώσεις.

  • Παρακολούθηση όλων των διαδικασιών του Τεχνικού Τμήματος: Αιτήσεις Εργασίας, Άδειες Εργασίας και Εντολές Εργασίας - ξεχωριστή οθόνη για την εισαγωγή απολογιστικών στοιχείων των Τεχνικών στις Εντολές Εργασίας.

  • Διαχείριση Προσωπικού: Ημερολόγια και Διαχείριση Βάρδιας Τεχνικών, Διαχείριση Ικανοτήτων με δυνατότητα αυτόματης κατανομής Τεχνικών στις Προγραμματισμένες Εργασίες.

  • Διαχείριση Επικινδυνοτήτων: καταγραφή συμβάντων και διαχείριση ενεργειών για την αποφυγή επανάληψης των ατυχημάτων.

  • Εύκολος Προγραμματισμός - το Διάγραμμα Εργασιών εμφανίζει όλες τις προγραμματισμένες εργασίες μαζί με το απαιτούμενο προσωπικό.
    Αλλαγές στοπρόγραμμα μπορούν να γίνουν με απλή μετακίνηση (Drag and Drop).
Περισσότερα στην κατηγορία: « Ιστορία Μήνυμα Γενικού Διευθυντή »

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία