Κοινωνική Δραστηριότητα MBM Hellas

Η ζήτηση ενέργειας παγκοσμίως αναμένεται στο άμεσο μέλλον να αυξηθεί κατά 50%. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας της γης αυξήθηκε κατά 0,13 βαθμούς ανά δεκαετία, με ιδιαιτέρως επιβαρυντικές συνέπειες στην Αρκτική, όπου υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστούν οι πάγοι μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων σε όλα τα επίπεδα αλλά και την προσαρμογή της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς.
Η MBM Hellas μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα βελτιώνει καθημερινά την ποιότητα ζωής εκατοντάδων ανθρώπων, παρέχοντας τους ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εταιρία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας μέσα από τη βασική δραστηριότητα της αλλά και με ουσιαστικούς τρόπους συνεισφοράς στον τομέα του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.
 

 

Care for the environment…Care for people 

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία