Μήνυμα

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Η ΜΒΜ Hellas, δραστηριοποιείται πάνω από 25 χρόνια στην Ελλάδα καλύπτοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη ενός κτιρίου.

  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Κλιματισμός – Θέρμανση – Ψύξη, Ύδρευση – Αποχέτευση, Ισχυρά και ασθενή ρεύματα) σε όλο το φάσμα τους (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση).
  • Υπηρεσίες Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα ( Indoor Air Quality).
    Όλες οι υπηρεσίες της ΜΒΜ Hellas αποτελούν τη βάση για τη διασφάλιση της άνεσης σε ένα κτίριο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.


Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν συντηρούνται σωστά με αποτέλεσμα το περιβάλλον στο οποίο διαμένουν και εργάζονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι να είναι “τοξικό” και άκρως επιβαρυντικό για την υγεία τους.

Στην ΜΒΜ Hellas τα τελευταία χρόνια ενημερώνουμε συστηματικά την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους και για τις επιπτώσεις (λόγω της μη προβλεπόμενης συντήρησης) του μολυσμένου εσωτερικού αέρα στην υγεία.

Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας στο εσωτερικό των κτιρίων. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στην κοινωνία και στις μελλοντικές γενιές. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία με στόχο να βελτιώνουμε συνεχώς τη δική σας ποιότητα ζωής μέσα στα κτίρια, “Improving Life Indoors”.

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο της ΜΒΜ Hellas! 

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία