ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Η «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης μετονομάζεται σε «MBM Hellas» (MAINTENANCE BUILDING MANAGEMENT) ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης...

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» ΣΕ «MBM HELLAS» & ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΡΓΩΝ

Η «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης μετονομάζεται σε «MBM Hellas» (MAINTENANCE BUILDING MANAGEMENT) ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι πρόσφατα η εταιρία ανέλαβε και ολοκλήρωσε έργο μηχανικού καθαρισμού και απολύμανσης του δικτύου αεραγωγών του τμήματος Α’ στη ΔΕΗ Κρεμαστών και αντίστοιχο έργο στο (Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων & Αξιών) ΙΕΤΑ της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η MBM Hellas δραστηριοποιείται πάνω από 25 χρόνια στην Ελλάδα καλύπτοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη ενός κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες για την ΜΒΜ Hellas, θα βρείτε στο νέο δικτυακό τόπο της εταιρίας www.mbmhellas.gr, ο οποίος είναι εμπλουτισμένος με ενδιαφέροντα θέματα για την Ποιότητα του Εσωτερικού Αέρα αλλά και εντυπωσιακά video.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στα κτίρια στους τομείς του Building Management, την Εφαρμογή & Υποστήριξη Η/Μ έργων, καθώς και τον Καθαρισμό αεραγωγών κλιματισμού - εξαερισμού. Όλες οι υπηρεσίες της ΜΒΜ Hellas αποτελούν τη βάση για τη διασφάλιση της άνεσης σε ένα κτίριο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η επιλογή της νέας εταιρικής εικόνας έγινε με στόχο να επικοινωνήσει τη νέα δυναμική της εταιρίας, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της και των πλάνων επέκτασης της σε χώρες των Βαλκανίων. Τα χρώματα του νέου λογότυπου συμβολίζουν την μακρόχρονη πορεία της εταιρίας (μπλε) και τη συμβολή της μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει στην προστασία του περιβάλλοντος (πράσινο).

Η MBM Hellas μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα βελτιώνει καθημερινά την ποιότητα ζωής εκατοντάδων ανθρώπων, παρέχοντας τους ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Την ίδια υπεύθυνη στάση σκοπεύει να τηρήσει και στα επόμενα χρόνια λειτουργίας της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία