ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΒΜ ΗELLAS ΣΤΟ ΙΕΤΑ

Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Η MBM Hellas ολοκλήρωσε έργο καθαρισμού και απολύμανσης των αεραγωγών στο χώρο ΤΟΜΗΣ, στο κτίριο του ΙΕΤΑ -Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων & Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος- που βρίσκεται στη Μεσογείων 341 στο...

ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΒΜ ΗELLAS ΣΤΟ ΙΕΤΑ

ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΒΜ ΗELLAS ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η MBM Hellas ολοκλήρωσε έργο καθαρισμού και απολύμανσης των αεραγωγών στο χώρο ΤΟΜΗΣ, στο κτίριο του ΙΕΤΑ -Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων & Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος- που βρίσκεται στη Μεσογείων 341 στο Κάτω Χαλάνδρι. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε δύο εργάσιμες μέρες με απόλυτη επιτυχία.

Το αποτέλεσμα της εργασίας διασφαλίστηκε με την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού εργασιών το οποίο προβλέπει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα καθαρού αέρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο παγκόσμιος ηγέτης του Indoor Air Quality LIFA AIR Ltd. μέλος του group LIFA IAQ Ltd. group.

Η MBM Hellas δραστηριοποιείται πάνω από 25 χρόνια στην Ελλάδα καλύπτοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη ενός κτιρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στα κτίρια στους τομείς του Building Management, την Εφαρμογή & Υποστήριξη Η/Μ έργων, καθώς και τον Καθαρισμό αεραγωγών κλιματισμού - εξαερισμού. Όλες οι υπηρεσίες της ΜΒΜ Hellas αποτελούν τη βάση για τη διασφάλιση της άνεσης σε ένα κτίριο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Στο πελατολόγιο της ΜΒΜ Hellas συγκαταλέγονται οι εταιρίες: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, PEPSICO HBH, ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ, HOLIDAY INN, INTERSPORT κ.α. Αντιλαμβανόμενη έγκαιρα το υψίστης σημασίας πρόβλημα των άρρωστων κτιρίων η εταιρία επεδίωξε και εξασφάλισε την καλύτερη δυνατή λύση μέσω της συνεργασίας με τη φιλανδική LIFA AIR Ltd., η οποία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή μεγατρονικών λύσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Στην Ελλάδα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 16/1996 προβλέπονται Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/654/ΕΟΚ.

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία