ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Η MBM HELLAS συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της στην παροχή υπηρεσιών στο τομέα του Building Management, εξασφαλίζοντας την συντήρηση του κτιρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η σύμβαση συντήρησης του κτιρίου αφορά στη...

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MBM HELLAS

Η MBM HELLAS συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της στην παροχή υπηρεσιών στο τομέα του Building Management, εξασφαλίζοντας την συντήρηση του κτιρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η σύμβαση συντήρησης του κτιρίου αφορά στη λειτουργία, την τακτική και κατασταλτική συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ανελκυστήρων του κτιρίου. Ταυτόχρονα παρέχει μόνιμο αδειούχο ηλεκτρολόγο συντηρητή βάρδιας και Μηχανικό Έργου. Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους.

Αναλυτικότερα, η συντήρηση περιλαμβάνει τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (περιλαμβάνουν τον κεντρικό ψύκτη Τrane, τον λέβητα / καυστήρα, το σύστημα εξαερισμού ΚΚΜ, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα υδραυλικά δίκτυα), τους ανελκυστήρες και το σύστημα πυρόσβεσης (πυροσβεστικό συγκρότημα, πυροσβεστήρες, πυρανίχνευση).

To συγκεκριμένο έργο Building Management στο κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξασφαλίζει μία σειρά από ευεργετικά πλεονεκτήματα όπως:

1. Μείωση του λειτουργικού κόστους του κτιρίου μέσα από τη συστηματική διαχείριση όλων των λειτουργιών του
2. Μείωση των συνολικών βλαβών εξαιτίας της συνεχούς συντήρησης και επίλυσης των βλαβών κατά τη διάρκεια του έτους
3. Εξοικονόμηση ενέργειας από τη συντήρηση & επίβλεψη των συστημάτων κλιματισμού
4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων εξαιτίας της εξασφάλισης ιδανικών συνθηκών κλιματισμού και υγιεινής του κτιρίου

Η MBM Hellas δραστηριοποιείται πάνω από 25 χρόνια στην Ελλάδα καλύπτοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη ενός κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στα κτίρια στους τομείς του Building Management, την Εφαρμογή & Υποστήριξη Η/Μ έργων, καθώς και τον Καθαρισμό αεραγωγών κλιματισμού - εξαερισμού. Όλες οι υπηρεσίες της ΜΒΜ Hellas αποτελούν τη βάση για τη διασφάλιση της άνεσης σε ένα κτίριο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία