Η ΜΒΜ HELLAS χορηγός του συνεδρίου για την "Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εφοδιασμό"

Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Το συνέδριο διεύθυνε, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Κος ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ, που με την βαρύτητα των απόψεών του, μετέδωσε την αξία των βέλτιστων πρακτικών στα θέματα που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη...

Η ΜΒΜ HELLAS χορηγός του συνεδρίου για την "Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εφοδιασμό"

Συνέδριο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σε συνεργασία με το

HELLENIC LOGISTICS ASSOCIATION"!

Η ΜΒΜ HELLAS χορηγός του συνεδρίου για την 'Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εφοδιασμό'

H MBM HELLAS συμμετείχε με την ιδιότητα του χορηγού, στο εξέχουσας σημασίας και με επίκαιρες προεκτάσεις, συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ στην Κηφισιά, στις 16 Ιουνίου 2010.
Το συνέδριο διεύθυνε, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Κος ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ, που με την βαρύτητα των απόψεών του, μετέδωσε την αξία των βέλτιστων πρακτικών στα θέματα που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη.
Στην στρογγυλή τράπεζα παρευρέθηκαν Διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, ανταλλάσοντας απόψεις, προτείνοντας μεθόδους, στο πλαίσιο της συζήτησης που επικεντρώθηκε στις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
Εφαρμογή Κώδικα Επιχειρησιακής Ηθικής (CODE OF CONDUCT), στις σχέσεις με τους προμηθευτές.
Διαχείριση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Υιοθέτηση "πράσινης πολιτικής" στα άμεσα υλικά και στη συσκευασία.
Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης της συμμόρφωσης των προμηθευτών υλικών και υπηρεσιών, σε σχέση με αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.

Το συνέδριο προλόγισε επίσης, ο Γεν. Διευθυντής της ΜΒΜ HELLAS Κος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, o οποίος τόνισε την αξία των "πράσινων μεθόδων" παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί επί χρόνια η εταιρεία, έχοντας όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001.

Χαρακτηριστικά τόνισε: " Όλες οι υπηρεσίες Facility Management και η Τεχνική υποστήριξη ενός κτιρίου, πρέπει να παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνουμε στο μέγιστο την ποιότητα ζωής στο εσωτερικό των κτιρίων, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμη ενέργεια.

"Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στην κοινωνία και στις μελλοντικές γενιές"

Διεύθυνση:
Κρίσσης & Αμφιτρίτης 17 - Αθήνα T.K. 113 64
Tηλ.: 210 8662338-9
Fax: 210 8662561
e-mail: info@mbmhellas.gr
Επικοινωνία